คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 099-9680761
อีเมล์ : chintanabunrat1@gmail.com

นางสาวชยาลักษณ์ ไสยาสน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0832814522
อีเมล์ : chayalak@chaiyaphum3.go.th