ปฐมวัย

นางสาวมะลิวรรณ แก้วสีขาว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1