ปฐมวัย

นางสาวภณิดา วัฒกี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวมะลิวรรณ แก้วสีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1