ปฐมวัย

นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชยาลักษณ์ ไสยาสน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1