ปฐมวัย

นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมะลิวรรณ แก้วสีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ไอรดา
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1