กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนัน ภู่บัว
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ