กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนัน ภู่บัว
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 093-5027886