กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภนิดา วัฒกี
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิรินธร โคตา
ครูอัตราจ้าง

ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย