กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชยาลักษณ์ ไสยาสน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0