กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณิภา ไกยวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 096-1566453
อีเมล์ : Paniparay@gmail.com

นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0964174443
อีเมล์ : bestone_9992@hotmail.com