กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0928710249
อีเมล์ : Thamrongkiat@chaiyaphum3.go.th