กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1