กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1