กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0862287793
อีเมล์ : apinya0862287793@gmail.com