ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,00:00  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:55  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็น "ครูดีศรีเนินสง่า" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:12  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:10  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:07  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:05  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:02  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบประเมินออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,22:59  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,22:57  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..