ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competitionระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:48  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:46  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน story telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:43  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน story telling ระดับชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:42  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:36  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:28  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:26  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน Cross word ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:23  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Cross word ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม1-ม.3 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,15:22  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN Quiz ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม1-ม.3 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,10:43  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..