ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อาเซียนระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,10:43  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,10:40  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนหล่อดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,10:34  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,21:40  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ในตำบลกะฮาด
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,11:28  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลดีเด่นด้านการแนะแนวการศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,11:16  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม DVTV 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:28  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:27  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:24  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ป.1- ป.6 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:23  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..