ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการจัดการเรียนการสอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,22:06  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,22:03  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom Action Research)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,22:00  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชยาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,21:56  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวงโปงลางพื้นบ้านอีสาน ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,18:11  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,12:25  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโคกหนองนา
ชื่ออาจารย์ : นายอาธิป พุลนู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,12:22  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินงานมหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอาธิป พุลนู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,12:18  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สู่สถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอนัน ภู่บัว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,12:16  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางทัศมาลี จีระออน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,12:16  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..