ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ในตำบลกะฮาด
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,11:28  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลดีเด่นด้านการแนะแนวการศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,11:16  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม DVTV 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:28  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:27  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:24  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ป.1- ป.6 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:23  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:21  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการใช้โปรแกรม Paint ป.1-ป.3 รองชนะเลิศ เหรียนทอง เครื่อข่ายปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:20  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศ เครื่อข่ายปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:17  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:13  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..