ผู้บริหาร

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2017
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 420770
Page Views 503375
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส
2 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส
3 โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม กุดน้ำใส จัตุรัส
4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กุดน้ำใส จัตุรัส
6 โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส
7 โรงเรียนบ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส
8 โรงเรียนบ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส
9 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส
10 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส
11 โรงเรียนศรีเทพบาล บ้านกอก จัตุรัส
12 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส
13 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง บ้านกอก จัตุรัส
14 โรงเรียนอนุบาลสรรพกิจโกศล บ้านกอก จัตุรัส
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส
16 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส
17 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส
18 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส
19 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา บ้านขาม จัตุรัส
20 โรงเรียนบ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส
21 โรงเรียนบ้านนา บ้านขาม จัตุรัส
22 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส
23 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส
24 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส
25 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส
26 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส
27 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส
28 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส
29 โรงเรียนบ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส
30 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส
32 โรงเรียนบ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส
34 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส
35 โรงเรียนบ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส
36 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส 044870272
37 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส 044803097
38 โรงเรียนบ้านหลักศิลา หนองบัวบาน จัตุรัส 044-870240
39 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา หนองบัวบาน จัตุรัส
40 โรงเรียนบ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส
41 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส
42 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส
43 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส
44 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส
45 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
47 โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
48 โรงเรียนหนองบัวใหญ่(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 4 ) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
49 โรงเรียนบ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส
50 โรงเรียนบ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส
51 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส
52 โรงเรียนบ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส
53 โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส
54 โรงเรียนบ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส
55 โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่
57 โรงเรียนบ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่
58 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ -
59 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่
60 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่
61 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สาขาหนองใหญ่ ซับใหญ่ ซับใหญ่
62 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่
63 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่
64 โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่
65 โรงเรียนบ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่
66 โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่
67 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่
68 โรงเรียนบ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่
69 โรงเรียนบ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่
70 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่
71 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
72 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
73 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
74 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
75 โรงเรียนมะนะศึกษา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
76 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
77 โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
78 โรงเรียนบ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
79 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
80 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
81 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
82 โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
83 โรงเรียนวังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
84 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
85 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
86 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
87 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
88 โรงเรียนหนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
89 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
90 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
91 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
92 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
93 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
94 โรงเรียนหัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
95 โรงเรียนบ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
96 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
97 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
98 โรงเรียนบ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
99 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
100 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
101 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
102 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
103 โรงเรียนปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
104 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
105 โรงเรียนบ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 044-870135
106 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
107 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
108 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
109 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
110 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
111 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
112 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
113 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
114 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
115 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
116 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
117 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
118 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
119 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
120 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
121 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
122 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
123 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
124 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
125 โรงเรียนไพโรจน์วิทยา หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
126 โรงเรียนบ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
127 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 044-897003
128 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
129 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
130 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
131 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
132 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
133 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
134 โรงเรียนบ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว
135 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว
136 โรงเรียนโป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว
137 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว
138 โรงเรียนบ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย โคกสะอาด หนองบัวระเหว
139 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โคกสะอาด หนองบัวระเหว
140 โรงเรียนบ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว
141 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว
142 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
143 โรงเรียนบ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
144 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
145 โรงเรียนบ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
146 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต
147 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต
148 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต
149 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต
150 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก เทพสถิต
151 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต
152 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต
153 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต
154 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต
155 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต
156 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต
157 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต
158 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต
159 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต
160 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต
161 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต
162 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต
163 โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต
164 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต
165 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต
166 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต
167 โรงเรียนมงคลศึกษา วะตะแบก เทพสถิต
168 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต
169 โรงเรียนบ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต
170 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต
171 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง วะตะแบก เทพสถิต
172 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต
173 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต
174 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต
175 โรงเรียนบ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต
176 โรงเรียนบ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต
177 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต
178 โรงเรียนบ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต
179 โรงเรียนบ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต
180 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
181 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
182 โรงเรียนบ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
183 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
184 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
185 โรงเรียนบ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
186 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
187 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
188 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
189 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต
190 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต
191 โรงเรียนซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต
192 โรงเรียนบ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต
193 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต
194 โรงเรียนบ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต
195 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต
196 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต
197 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต
198 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โป่งนก เทพสถิต
199 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า -
200 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า
201 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า
202 โรงเรียนบ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า
203 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า
204 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า
205 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า
206 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า 044870440
207 โรงเรียนบ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า
208 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า 044-870106
209 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รังงาม เนินสง่า
210 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า 089-2847587
211 โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า
212 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า
213 โรงเรียนบ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า 044100037
214 โรงเรียนบ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า 044-870181
215 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า