ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบวัว

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายยุทธนา สีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติเป็นประธาน

รับมอบวัวในโครงการ " โรงเรียนวัว " ให้กับโรงเรียนร่วมราษฎวิทยานุกูล

โดยมี นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมรับมอบวัว จาก พ.ต.อ.บุญชู หมั่นวงศ์

และเด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ชื่นบุญชู โดยบริจาควัว จำนวน 2 ตัว

ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership Schoo!) ในมิติ " โรงเรียนวัว "

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,14:51   อ่าน 137 ครั้ง