ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูู
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมี
นายสุริยน แก้วคะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ประธานเครือข่ายตาเนิน-คะฮาด นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ในระยะทดลอง วันที่18 พฤษภาคม 2563 ถึง
30 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,18:27   อ่าน 248 ครั้ง