ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะครูู เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
วันเสาร์ ที16 พฤษภาคม 2563
นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะครูู
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบอุปกรณ์
การเรียนพร้อมสำรวจ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไคล DLTV
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) โดยจะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกล
ในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,21:22   อ่าน 338 ครั้ง