ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมทางไกล " การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น.
นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้เข้าร่วม
อบรมทางไกล " การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) "
เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING)
บุคลากรทุกคนจึงได้เข้าร่วมอบรมที่บ้านของตนเอง
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,21:17   อ่าน 317 ครั้ง