การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.25 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกระทรวงศึกษาธิการ (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.4 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB