การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.89 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งประเมินอัตราจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.11 KB
Word Document แบบประเมินครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.5 KB